Δικηγοροι

#


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 24-1-1976.
Τελειόφοιτος του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ το 1993, σπούδασα Νομική στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Sciences Juridiques politiques et économiques ).
Το 2004 εγκαινίασα το Δικηγορικό μου Γραφείο "ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Συνεργάτες Δικηγόροι" και συνεργάζομαι από το 2005 με το Δικηγορικό Γραφείο Παρισίων "CONFINO, CABINET D’ AVOCATS".
Εγγεγραμμένος στον κατάλογο προτεινόμενων Δικηγόρων του οικονομικού τμήματος της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και του Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικεύομαι στο εμπορικό και ποινικό δίκαιο.

E-mail: ap@avocat-papathanasiou.gr


#


ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ
Πτυχιούχος της Νομικής , Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Φοίτησα επί έξι μήνες στο τμήμα Νομικής του 'Universite de Tours, Francois Rabelais' στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.
Ειδικεύομαι στο Δίκαιο ακινήτων, το Εμπορικό Δίκαιο και το Οικογενειακό Δίκαιο.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


#


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ

Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω διορισμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη κι έχει μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο, στο Αστικό Δικονομικό κι Εργατικό Δίκαιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χειρίζεται δικαστικές υποθέσεις για λογαριασμό εργαζομένων καθώς κι εργοδοτών που αφορούν στο εργατικό δίκαιο.


avocat papathanasiou σπυρίδων τσέλιος


ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΤΣΕΛΙΟΣ

Επιχειρηματικό δίκαιο, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Δίκαιο μεταφοράς, Δίκαιο μέσων μαζικής ενημέρωσης, Ποινικό φορολογικό δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ποινικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο.

Αγγλικά, Γαλλικά, Iταλικά.


avocat papathanasiou αγγελική μοσχανδρέου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εργατικό δίκαιο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, Εταιρικό δίκαιο, Οικογενειακό δίκαιο, Εμπράγματο, Θέματα αστικής κατάστασης, Δημόσια έργα.

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.


avocat-papathanasiou σταύρος κουβάς


ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΚΟΥΒΑΣ

Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Διαγωνισμών και Προμηθειών, Αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη απαιτήσεων.

Αγγλικά, Ιταλικά.