Συνεργατες

• ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘CONFINO’, PARIS, FRANCE www.confino.fr


• ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ KONTAΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΘΗΝΑ www.kontaxis-lawoffice.gr/


• ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‘ΠΡΟΒΛΕΨΗ’ www.provlepsi.gr


• POURNARIS Design & Constructions : www.pournaris.gr